درخواست دسترسی به سرویس اینترنت و یا تغییر کلمه عبور ( مخصوص اعضای محترم هیأت علمی )

درخواست دسترسی به سرویس اینترنت و یا تغییر کلمه عبور اعضای محترم هیأت علمی
 • 0
 • نام :*
  1
 • نام خانوادگی :*
  2
 • کد ملی :*
  3
 • شماره پرسنلی :*
  4
 • نام دانشکده محل تدریس :*
  5
 • شماره تلفن همراه :*
  6
 • آدرس پست الکترونیکی :*نتیجه درخواست شما به این آدرس ارسال می گردد
  7
 • تصویر حکم کارگزینی :* آپلود
   8
  • از این بخش برای نوشتن متن های ثابت استفاده کنید.
   امکان نوشتن تگ های HTML وجود دارد
   9