دفتر تلفن جدید

نمایش 111 تا 120 مورد از کل 487 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای شیرین پورکارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر دریغ7802معاون پژوهشی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای دکتر غلامی2802معاون آموزشی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای فولادلو1462کارشناس مسئول کمیسیون معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای علی رحم نظری2102دبیرخانه دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
خانم دکتر بنی اسدی2300اتاق اساتید مستقر در زبانهادانشکده مدیریت
خانم دکتر ملکی اسکوئیمدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر کاوسی2302مدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت
آقای دکتر رضایی2803مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنریدانشکده مدیریت