دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری درمقاطع کارشناسیدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
آقای آزادبادی6619تکنسین آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای آزادی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقاجان زاده1581کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای آقاپور فرکوش1811کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای احمدی4100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده فنی و مهندسی
آقای اختری1530مسئول امور مشمولینمعاونت دانشجویی