دفتر تلفن جدید


نمایش 411 تا 420 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم حمیده دهقانی1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر امینیان5803معاون پژوهش و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر یزدانی5802معاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای مهندس اسماعیلی1480مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران
خانم دینار5700مسئول امور دانشجویی فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم وثوقی6701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده شیمی
خانم روشن دل6605کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم سراج6612کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی