دفتر تلفن جدید


نمایش 431 تا 440 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نیکپور1109مسئول راه اندازی مدارس مهارتی واحدریاست
خانم افضلی4605کارشناس کتابداریدانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر خالقی1115پزشک مرکز مشاورهمعاون دانشجویی و فرهنگی
خانم سلیمانی1222کارشناس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم آئین2518کارشناس امور آموزشدانشکده مدیریت
آقای دکتر غریب خواجه6305مدیر گروه ریاضی و آمار کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
آقای سمائی1504مدیر کل فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی
آقای آقاپور فرکوش1811کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
ترابری1841ترابریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای صادقی1850رئیس اداره انبارمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی