دفتر تلفن جدید


نمایش 431 تا 440 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاکری5500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم روشن خواه5600مسئول امور پژوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
خانم آیین5515کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای رستم میریمدیر امور آموزشی ، پژوهش و فناوریدانشکده علوم فنون دریایی
آقای عبدالکریمی1531کارشناس امور دانشجوئیمعاونت دانشجویی
خانم نیازبخش4516کارشناس آموزشفنی و مهندسی
خانم محمودیکارشناس امور آموزشکارگزینی هیئت علمی
آقای بختیاری1430مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه و مدیریت و منابع
آقای دکتر علی محمد زاده5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر