دفتر تلفن جدید


نمایش 451 تا 460 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم قرائی پور1364کارشناس پژوهش مامور در اداره حقوق و دستمزداداره حقوق و دستمزد
آقای اشجع اردلانمعاون آموزشی - پژوهشی-دانشجوییو فرهنگیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمع آزمایشگاهی مرکزیآزمایشگاه مرکزی واحد
خانم دکتر نصیریان4300مدیر گروه تکنولوژی صنایع شیمیایی و مهندسی شیمی کلیه مقاطعدانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر حقانی7300مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در کلیه مقاطع کارشناسی و گروه آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر ببری گنبد1104مدیر امور بین المللریاست واحد
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم دکتر نصیریان4300مدیر گروه تکنولوژی صنایع شیمیایی و مهندسی شیمیدانشکده فنی و مهندسی
خانم وفاکیش1123کارشناس امور برنامه های علمیریاست
خانم میرزا ابراهیم تهرانی1109دبیر کارگروه مدیریت ریسکریاست