دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای رضوی7200کارشناس اتاق اساتیددانشکده زبانهای خارجی
آقای چهراقی1861کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای شعبانی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای رضوی حائری4200کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قران و حدیثدانشکده الهیات
خانم فتحعلیان8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم رهبر8530کارشناس امتحاناتدانشکده الهیات
خانم علی ابادی8550مسئول برنامه ریزیدانشکده الهیات