دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر عبداللهی کیوانی2304مدیر گروه مدیریت مالیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر شیخ الاسلامی کندلوسی2310مدیر گروه مدیریت دولتیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر رحمانی نیا2305مدیر گروه اقتصاد و حسابداریدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم ادیب زاده2300مدیر گروه مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت
آقای گودرزی1162کارشناس امور حقوقیحوزه ریاست
خانم قرائیکارشناس پژوهش مامور در اداره حقوق و دستمزداداره حقوق و دستمزد
آقای اشجع اردلانمعاون آموزشی - پژوهشی-دانشجوییو فرهنگیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم دکتر سلیمی1650رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمع آزمایشگاهی مرکزیآزمایشگاه مرکزی واحد
خانم دکتر نصیریان4300مدیر گروه تکنولوژی صنایع شیمیایی و مهندسی شیمی کلیه مقاطعدانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر حقانی7300مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در کلیه مقاطعدانشکده زبانهای خارجی