دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 528 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ولی پور1380رییس اداره رسیدگی به اسنادمعاونت اداری و مالی
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم پازوکی1680مسئول شبکه و اینترنتمعاونت پژوهش
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم پوربهشتیان6520مسول امور آموزشیدانشکده شیمی
خانم پورمند6645کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم چاوشیان7302مدیرگروه ادبیات انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کالجی1519اپراتورمعاونت دانشجویی
خانم کامران پور4521کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده فنی و مهندسی