دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
8600مسئول پژوهشدانشکده الهیات
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
خانم توحیدی1511دانشجویی و فرهنگیدانشکده الهیات
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
اقای نعمتی8801مسئول دفتر دانشکده- کارشناس امور دانشجوییدانشکده الهیات
اقای دکتر ابراهیم8802معاون دانشکدهدانشکده الهیات
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
سانترال مرکزی1000-1009
هیأت بازرسی سازمان1124-1125سازمان
فکس مدیر آموزش1205معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی