دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتروکیلی8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قران و حدیثدانشکده الهیات
خانم فتحعلیان8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم رهبر8530کارشناس امتحاناتدانشکده الهیات
خانم علی ابادی8550مسئول برنامه ریزیدانشکده الهیات
8600مسئول پژوهشدانشکده الهیات
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
خانم توحیدی1511دانشجویی و فرهنگیدانشکده الهیات
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
اقای نعمتی8801مسئول دفتر دانشکده- کارشناس امور دانشجوییدانشکده الهیات