دفتر تلفن جدید

نمایش 481 تا 483 مورد از کل 483 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم اعلمی1104مدیر امور بین المللریاست واحد
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم دکتر نصیریان4300مدیر گروه تکنولوژی صنایع شیمیایی و مهندسی شیمیدانشکده فنی و مهندسی