دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 488 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم اعلمی1104مدیر امور بین المللریاست واحد
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم دکتر نصیریان4300مدیر گروه تکنولوژی صنایع شیمیایی و مهندسی شیمیدانشکده فنی و مهندسی
خانم وفاکیش1123متصدی امور دانشجوییدانشکده علوم انسانی
خانم میرزا ابراهیم تهرانی1109دبیر کارگروه مدیریت ریسکریاست
آقای عزالدین2100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده مدیریت
خانم شاه قلعه1541کارشناس امور نقل و انتقالاتمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای دکتر مبشریمدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و ارشددانشکده برق و کامپیوتر