دفتر تلفن جدید

نمایش 451 تا 454 مورد از کل 454 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای میرزایی5308مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر یزدانیمعاون پژوهش و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر غلامپورمعاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای مهندس اسماعیلی1480مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران