دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم حسینی5540خدمات کامپیوتریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم علی آبادی5550برنامه ریزیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم عسگری5701فارغ التحصیلاندانشکده برق و کامپیوتر
خانم فلاح5400حسابداردانشکده برق و کامپیوتر
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی روشن5521تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم مددی5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نوذری پور5530کارشناس امور آموزشی (مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر میرزایی5800سرپرستدانشکده برق و کامپیوتر
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر