دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
آقای رضوی7200کارشناس اتاق اساتیددانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7300مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در کلیه مقاطع کارشناسی و گروه آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم چاوشیان7302مدیرگروه ادبیات انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شرکا7304مدیرگروه زبان ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر شجاعی7305مدیر گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی