دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم دکتر مرادی3308مدیر گروه تربیت بدنیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
آقای اسدی1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
آقای مهندس اسماعیلی1480مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران
فکس معاونت عمران1482فکس معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای قاسم زاده1451کارشناس عمرانمعاونت عمران