دفتر تلفن جدید


نمایش 511 تا 520 مورد از کل 574 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم رزاقی6633کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
فکس امور مالی1332مدیر کل امور مالیاداری و مالی
بانک ملی1339بانک ملیدانشکده علوم انسانی
آقای نیکپورمسئول راه اندازی مدارس مهارتی واحدمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم دکتر صادق پورمدیرمرکز مشاوره و روانشناختی امینمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم افضلی4605کارشناس کتابداریدانشکده علوم پایه و شیمی
خانم دکتر خالقیپزشک مرکز مشاورهمعاون دانشجویی و فرهنگی
خانم سلیمانی1222کارشناس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم آئین2518کارشناس امور آموزشدانشکده مدیریت