دفتر تلفن جدید


نمایش 541 تا 549 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
تاسیسات علوم انسانی1455تاسیساتدانشکده علوم انسانی
خانم حبیبی کلهرودی9200متصدی امور کلاس هادانشکده علوم و فنون دریایی
خانم صادق پور1553مدیر مرکز مشاوره و روانشناختی امینمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای پور شریفکارشناس آموزش- فارغ التحصیلاندانشکده مدیریت
خانم آیینکارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
دکتر غلامیمدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت
خانم دکتر اشرفیمدیر گروه مدیریت بازرگانی کارشناسی و کارشناسی ناپیوستهدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم دکتر رشتچیمدیر گروه آموزش و مترجمی زبان انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر ابراهیمیمدیر گروه ادیان و عرفان در کلیه مقاطعدانشکده الهیات