دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای سید محمد حسینی1641کارشناس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
خانم صادقی روشن1642کارآفرینی و تشکیل مراکز رشدمعاونت پژوهش
آقای گیویان1610رئیس اداره طرح های پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم حسن زاده1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آقای دکتر بختیاری1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
خانم صدری1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
خانم قلی زاده1671مسئول نرم ­افزارمعاونت پژوهش
خانم اقبال جوادی1660مسئول سخت افزارمعاونت پژوهش