دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای باقرحسینی3100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده علوم انسانی
آقای باقی نژاد4520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده فنی و مهندسی
آقای بختیاری1108مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای بداقی1702متصدی دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای بهاری9801مسئول دفتردانشکده علوم و فنون دریایی
آقای بهرام زاده3513کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
آقای بهرامی1560رییس اداره تغذیهمعاونت دانشجویی
آقای بهمنی1280رییس اداره مطالعاتمعاونت آموزشی