دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بیگوند4510کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی
آقای تبریزی1131حوزه نهاد رهبریریاست
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای جبار پور5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزاردانشکده برق و کامپیوتر
آقای جعفرزاده1411کارشناس امور آموزش اداره دوره­های کوتاه مدتمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
آقای جمال حسینی7101اپراتوردانشکده زبانهای خارجی
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای حاجی علی اکبری1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
آقای حاجیلو4701کارشناس فارغ التحصیلاندانشکده فنی و مهندسی
آقای حسینی روشن5521کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر