دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دکتر مسعودی3300مدیر گروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
خانم شیشه چی3500رئیس اداره آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم فربود3550کارشناس آموزش-مسئول برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
خانم آشوری3522کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم زندی فر2517کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)دانشکده مدیریت
خانم هادی پور3530مسئول امتحاناتدانشکده علوم انسانی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 551 مورد.