دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم عامری1312حسابداردانشکده زبانهای خارجی
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
آقای فروزش7702کارشناس امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7520مسئول امور اموزشی تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7300مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در کلیه مقاطع کارشناسی و گروه آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی