دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای بهاری9801مسئول دفتردانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر استعلاجی9800ریاستدانشکده علوم و فنون دریایی
قیومی9700دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم و فنون دریایی
صادقی9600پژوهشدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم جلالی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم و فنون دریایی
9530امتحاناتدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای رستم میری9500مدیر امور آموزشی ، پژوهشی و فناوری دانشکده علوم و فنون دریایی و دانشکده فنی و مهندسیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی