دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم زارعی1291کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم رهبر1292کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
خانم عرب شیرازی1703کارمند دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
خانم نصر5603کارشناس کتابداریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم افضلی4605کارشناس کتابداریدانشکده فنی و مهندسی
خانم حسین زاده مقدم4604کارشناس کتابداردانشکده فنی و مهندسی
خانم کربلائی2602کارشناس کتابخانهدانشکده مدیریت
خانم فدوی7611کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی