دفتر تلفن جدید


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم رمضانی1672کارشناس نرم افزارمعاونت پژوهش
آقای سمائی1504مدیر کل فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی
-------1480معاون عمرانمعاونت عمران
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای قاسم زاده1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
4605کارشناس معماریمعاونت عمران
آقای مهندس اسماعیلی1480مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران