دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی
آقای دکتر امیر امیری5605مسئول آزمایشگاه و کارگاه های گروه مکانیکدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر امینیان5803معاون پژوهش و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر بختیاری1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش
آقای دکتر تلوری4302مدیر گروه- عمراندانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جبه داری5302مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
آقای دکتر جلائی فر4802معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجوئی دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر جلیلی4307مدیر گروه مکانیکدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر حسینی2303مدیر گروه مدیریت صنعتی و دولتی مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت