دفتر تلفن جدید


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بیگوند4510کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای تبریزی1131حوزه نهاد رهبریریاست
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای جعفری1853تعاونی مصرفمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جمال حسینی7101اپراتوردانشکده زبانهای خارجی
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
آقای حاجی علی اکبری1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی