دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای فروزشکارشناس اداره تغذیهامور دانشجویی ستاد
خانم ادیب زادهمعاونت آموزشی دانشجویی فرهنگیدانشکده مدیریت
آقای گودرزیکارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای امیری خطیبکارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای پور شریفکارشناس آموزش- فارغ التحصیلاندانشکده مدیریت
خانم آیینکارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
دکتر غلامیمدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت
خانم دکتر اشرفیمدیر گروه مدیریت بازرگانی کارشناسی و کارشناسی ناپیوستهدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم دکتر رشتچیمدیر گروه آموزش و مترجمی زبان انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر ابراهیمیمدیر گروه ادیان و عرفان در کلیه مقاطعدانشکده الهیات