دفتر تلفن جدید


نمایش 541 تا 550 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شوکت قربانی3603کارشناس کتابخانهدانشکده علوم انسانی
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
خانم حسین زاده مقدم4604کارشناس کتابداردانشکده فنی و مهندسی
خانم نصر5603کارشناس کتابداریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم افضلی4605کارشناس کتابداریدانشکده فنی و مهندسی
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
خانم عرب شیرازی1703کارمند دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم رهبر1292کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
خانم زارعی1291کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر