دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر یزدانی5803معاون پژوهش و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر غلامپور5802معاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دینار5700مسئول امور دانشجویی فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم شاکری5500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم روشن خواه5600مسئول امور پژوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم آیین5515کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای جبار پور5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزاردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر عینالومدیر گروه مهندسی پزشکی مکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر مبشریمدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و ارشددانشکده برق و کامپیوتر