دریافت فایل کلاس های عملی و آزمایشگاه ها


نمایش 1 تا 50 مورد از کل 56 مورد.
ردیفنام درسنام استاددریافت فایل ها
1آزمایشگاه شیمی آلی 1مریم مولودیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
2آزمایشگاه شیمی آلی 1زهرا جوانیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
3آزمایشگاه شیمی آلی 1الهام حسینیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
4آزمایشگاه شیمی آلی 1تانیا بیگدلیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
5آزمایشگاه شیمی آلی 1شهره حکمتدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
6آزمایشگاه شیمی آلی 2مریم مولودیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
7آزمایشگاه شیمی آلی 2رزاقیاندریافت فایل کلیه جلسات کلاس
8آزمایشگاه شیمی آلی 2تانیا بیگدلیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
9آزمایشگاه شیمی آلیمریم رسول زادهدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
10آزمایشگاه شیمی عمومی 1زینب عباسی- فریباملکیان- سعیدعابدینیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
11آزمایشگاه شیمی عمومی 1محبوبه نخعیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
12آزمایشگاه شیمی عمومی 2زینب عباسیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
13آزمایشگاه شیمی عمومی 2سعید عابدینیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
14آزمایشگاه شیمی عمومی 2فریبا بختیارزادهدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
15آزمایشگاه شیمی عمومی 2اکبر الصاقدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
16آزمایشگاه شیمی عمومی 2منیره ملاییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
17آزمایشگاه شیمی فیزیکاکبر الصاقدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
18آزمایشگاه شیمی فیزیک 1ندا شکوهیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
19آزمایشگاه شیمی فیزیک 2منیره ملاییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
20آژمایشگاه تجزیه 1زهره درودیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
21آژمایشگاه تجزیه 1فریبابختیاری زاده - پوریتا لاریجانیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
22آژمایشگاه تجزیه 2فریبابختیاری زاده - پوریتا لاریجانیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
23آژمایشگاه تجزیه 3پوریتا لاریجانیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
24آزمایشگاه شیمی معدنی 1آرزو بهرامی شبستریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
25آزمایشگاه شیمی معدنی 2سعید مرتضوی - آرزو بهرامی شبستریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
26آزمایشگاه فیزیک 1مهدی شریفیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
27آزمایشگاه فیزیک 1مهناز کریم خانیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
28آزمایشگاه فیزیک 1وطن خواهدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
29آزمایشگاه فیزیک 1آزاده صحتیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
34آزمایشگاه فیزیک 2قدیریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
36آزمایشگاه فیزیک 2حسین شاه نظریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
37تصفیه آب و پسابمنیره ملاییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
38جداسازی آلیحسن کبیری فرددریافت فایل کلیه جلسات کلاس
39شیشه گریکامبیز تحویلداریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
40محلولسازی 1محبوبه نخعیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
41مهندسی شیمی - نرم افزاراسلامیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
42مهندسی شیمی - کارگاه نرم افزارسمیع پوردریافت فایل کلیه جلسات کلاس
43کارگاه اتومکانیکامیریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
44آزمایشگاه ترمودینامیکبهرام جلیلیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
45آزمایشگاه مقاومت مصالحدکتر عرب - دکتر حسن پوردریافت فایل کلیه جلسات کلاس
46آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشاتدکتر شایان مهردریافت فایل کلیه جلسات کلاس
47کارگاه ریخته گریدکتر صابری - دکتر محبوبی زاده - دکتر حسن پوردریافت فایل کلیه جلسات کلاس
48آزمایشگاه مکانیک سیالاتدکتر مجیدیاندریافت فایل کلیه جلسات کلاس
49آزمایشگاه مکانیک سیالاتدکتر پیام جلیلیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
50آزمایشگاه کنترلدکتر کربلاییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
51آژمایشگاه حرارتدکتر کربلاییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
52آزمایشگاه عملیاتدکتر قاسمیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
53آزمایشگاه فیزیک مدرنشریفیاندریافت فایل کلیه جلسات کلاس
54آزمایشگاه حرارتدکتر حکمتدریافت فایل کلیه جلسات کلاس
55آزمایشگاه فیزیک 2 ( اپتیک )دکتر قدیریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس