اخبار

آمده بودند تا بگویند...
به بهانه تشییع و تدفین دو شهید گمنام سالهای دفاع مقدس در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی؛

آمده بودند تا بگویند...

حسن و عشق و حزن سه گانه عالم‌اند که از یگانه گوهر تابناک عقل زاده شدند. حسن را نیکویی خوانند و عشق را مهر و حزن را اندوه.

ادامه مطلب