(93.3.21) آیین نامه داخلی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۹:۳۹ کد : ۲۷۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۶۷
آیین نامه داخلی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف راهبرد و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی واحدها و مراکز دانشگاهی، فارغ از ورود مستقیم به حوزه اجرا ابلاغ شد.
(93.3.21) آیین نامه داخلی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

آیین نامه داخلی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

آیین نامه داخلی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف راهبرد و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی واحدها و مراکز دانشگاهی، فارغ از ورود مستقیم به حوزه اجرا ابلاغ شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه داخلی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف راهبرد و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی واحدها و مراکز دانشگاهی، فارغ از ورود مستقیم به حوزه اجرا به تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.

بر اساس این آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از سوی شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان مرکزی، برنامه ریزی برای اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغی با عنایت به شرایط بومی، ارایه پیشنهاد در قالب طرح و برنامه در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده با توجه به نیازها و ضرورت های بومی- منطقه ای جهت  طرح در شورای راهبردی و اجتماعی دانشگاه (سازمان مرکزی)، بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های فرهنگی در واحد ها و مراکز دانشگاههای استان در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و اعلام مصوبات و اقدامات به دبیرخانه شورای راهبردی مستقر در معاونت فرهنگی سازمان مرکزی از جمله وظایف شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی است.

در بندهای این آیین نامه مقرر گردیده است که در ترکیب شورا اعضای حقیقی و اعضای حقوقی گنجانده شوند.

گفتنی است مفاد این آیین نامه در برگیرنده کلیه اعضای اداری، آموزشی (اعضای هیات علمی شاغل و حق التدریسی)، دانشجویان و مراکز سما خواهد بود.

لازم به ذکر است جلسات عادی شوراهای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استانی دانشگاه آزاد اسلامی حداقل ماهی یکبار برگزار می شود که با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات با رای موافق نصف بعلاوه یک نفر از اعضا به تصویب می رسد.

در این آیین نامه مقرر شده است جلسات فوق العاده با صلاحدید دبیر شورا و یا با درخواست حداقل 5 نفر از اعضای شورا تشکیل شود.

 


نظر شما :