آگهی مزایده عمومی

۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۱ کد خبر : ۴۷۴۸ آگهی های مزایده و مناقصه
تعداد بازدید:۸۸۵
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گذار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
موضوع مزایده : اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی ( دانشکده های واحد ) به اشخاص واجد شرایط
مهلت و زمان مراجعه برای اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد :
از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز ( از ساعت 8 صبح لغایت 16)
محل دریافت اسناد : تهران، بزرگراه شهید بابایی( غرب به شرق)  خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، بلوار وفادار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده زبان های خارجی، طبقه پنجم، معاونت اداری و مالی - تلفن 77318323  
مهلت ارائه پاکات : تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  31/1/96
مدارک لازم جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفی نامه یا کارت شناسایی متقاضی و فیش واریزی به مبلغ -/000/000/1ریال جهت خرید اسناد مزایده  به حساب 0103589308004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (غیر قابل استرداد)
  دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد ./

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


۷ رای

نظر شما :