اخبار و رویدادها - آرشیو

امضاء تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی با دانشگاه آزاد اسلامی

امضاء تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی با دانشگاه آزاد اسلامی

با هدف توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیتهای علمی – آموزشی و پژوهشی در کلیه زمینه های تربیت بدنی و جزو اهداف و راهبردهای پژوهشگاه تربیت بدنی می باشند ، تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به امضا رسید .

ادامه مطلب