اطلاعیه ها - آرشیو

بخشنامه امور اداری و آموزشی دانشگاه در دوره فاصله گذاری اجتماعی
قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد تهران شمال

بخشنامه امور اداری و آموزشی دانشگاه در دوره فاصله گذاری اجتماعی جدید

دکتر طهرانچی بخشنامه نحوه انجام امور اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با ویروس کرونا را ابلاغ کرد.

ادامه مطلب