اطلاعیه ها

داشتن مجلات تخصصی  از الزامات کاری برنامه علمی این واحد است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال:

داشتن مجلات تخصصی از الزامات کاری برنامه علمی این واحد است

دکتر خالدی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، در دومین جلسه کارگروه روانشناسی و علوم شناختی برنامه علمی این واحد دانشگاهی، از پیگیری برای راه اندازی "مرکز پردازشگر جامعه" در این واحد دانشگاهی خبر داد.

ادامه مطلب
بررسی و احصاء چالش های زیربنایی کشور در حوزه پدافند غیرعامل
در دومین جلسه کارگروه کالبدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال صورت گرفت؛

بررسی و احصاء چالش های زیربنایی کشور در حوزه پدافند غیرعامل

در دومین جلسه کارگروه کالبدیِ برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال که با حضور تعدادی از مسئولین و کارشناسان حوزه های انرژی، زیربنایی، شهری و فنی و نظامات سازمان پدافند غیرعامل، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و اعضای هیات علمی عضو کارگروه کالبدی برنامه علمی این واحد دانشگاهی برگزار شد، ۱۴ چالش اصلی در حوزه کالبدی و زیربنایی با رویکرد پدافند غیرعامل احصاء شد.

ادامه مطلب
مدیریت سیستمی در بحث بودجه بندی واحد های دانشگاه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران خواستار شد:

مدیریت سیستمی در بحث بودجه بندی واحد های دانشگاه

معاونان توسعه مدیریت و منابع، مدیران و کارشناسان برنامه و بودجه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، به منظور بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ واحدهای این استان، در واحد تهران شمال گرد هم آمدند.

ادامه مطلب