اطلاعیه ها

رونمایی از برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و تقدیر از پژوهشگران برتر واحد

رونمایی از برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و تقدیر از پژوهشگران برتر واحد

سردار دکتر جلالی، با تاکید بر این نکته که پدافند غیرعامل بدون استفاده از ظرفیت دانشگاهها و کار علمی دفاعی تاثیرگذار نخواهد بود، گفت: دانشگاههای ما باید به رصدخانه فناوری های نوین تبدیل شوند.

ادامه مطلب