اطلاعیه ها

برگزاری اولین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی با موضوع افسردگی و اضطراب

برگزاری اولین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی با موضوع افسردگی و اضطراب

به همت مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین «کارگاه افسردگی و اضطراب» به عنوان اولین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی روز ۲۲ تیرماه ۹۸ در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب