اطلاعیه ها

دوره تکمیلی کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد
به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد

دوره تکمیلی کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد

دوره تکمیلی کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد در روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه با حضور ۴۰ نفر از همکاران و استادان واحدهای استان تهران در واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب
اقتدار علمی واحد تهران شمال در صنایع علوم و فنون دریایی
رونمایی از نظام موضوعات توسعه دریا

اقتدار علمی واحد تهران شمال در صنایع علوم و فنون دریایی

در اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس و معاونین این دانشگاه از ۱۰ جلد کتاب نظام موضوعات برنامه پایش در حوزه مطالعات دریا رونمایی شد.

ادامه مطلب
رونمایی از دستاوردهای واحد تهران شمال در تدوین نظام موضوعات  برنامه "پایش"

رونمایی از دستاوردهای واحد تهران شمال در تدوین نظام موضوعات برنامه "پایش"

در اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس و معاونین این دانشگاه از ۱۰ جلد کتاب نظام موضوعات برنامه پایش در حوزه مطالعات دریا رونمایی شد.

ادامه مطلب