اخبار تصویری

بازدید مسئولین دانشگاه نظربایف قزاقستان از واحد تهران شمال و اعلام تمایل به همکاری مشترک

بازدید مسئولین دانشگاه نظربایف قزاقستان از واحد تهران شمال و اعلام تمایل به همکاری مشترک

تعدادی از مسئولین دانشگاه نظربایف قزاقستان ضمن بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های علمی، پژوهشی و آموزشی این واحد دانشگاهی، خواستار ایجاد زمینه برای همکاری های مشترک آموزشی و پژوهشی و صنعتی شدند.

ادامه مطلب