اخبار تصویری

برگزاری جلسه شورای واحد تهران شمال پیرامون مسائل واحد و برنامه‌ریزی برنامه‌های آتی

برگزاری جلسه شورای واحد تهران شمال پیرامون مسائل واحد و برنامه‌ریزی برنامه‌های آتی

جلسه شورای واحد تهران شمال جهت بررسی وضعیت آموزش مجازی، برنامه ریزی برای امتحانات پایان ترم و سایر امورات جاری و اخذ تصمیم در خصوص برنامه‌های آتی واحد با حضور معاونین، روسای دانشکده‌ها و تعدادی از مدیران واحد برگزار گردید.

ادامه مطلب