جشنواره ها و مسابقات

مسابقه ملی الکتروموتور پربازده

مسابقه ملی الکتروموتور پربازده

زمان برگزاری : از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار کننده : مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با همکاری پژوهشگاه نیرو و پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه شریف

ادامه مطلب
جشنواره شیخ طبرسی

جشنواره شیخ طبرسی

برگزار کننده : معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی - پس جشنواره شیخ طبرسی به صورت دو سالانه برگزار و در سال 1395 آثار مربوط به سال های 1394 تا 1395 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب