اخبار

کارگاه آموزشی پرسشگران طرح سیمای زندگی دانشجویان در واحد تهران شمال
با حضور مسئولان فرهنگی دانشجویی واحدهای استانهای تهران، البرز، قم و قزوین برگزار شد؛

کارگاه آموزشی پرسشگران طرح سیمای زندگی دانشجویان در واحد تهران شمال

کارگاه یک روزه توجیهی-آموزشی پرسشگران طرح سیمای زندگی دانشجویان به میزبانی واحد تهران شمال و با حضور معاونین فرهنگی و دانشجویی، مدیران اداره کل دانشجویی و مدیران مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی امین واحدهای استان تهران، البرز، قم و قزوین برگزار شد.

ادامه مطلب