اخبار

نشست هم اندیشی نقش دانشگاه و حوزه های علمی و پژوهشی آن در زمینه اربعین حسینی
به همت تعدادی از اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد؛

نشست هم اندیشی نقش دانشگاه و حوزه های علمی و پژوهشی آن در زمینه اربعین حسینی

اولین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی نقش دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی آن در زمینه اربعین حسینی با حضور استادان و صاحب نظران دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب
فارغ التحصیلی اولین دانشجویان دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی واحد تهران شمال
با دفاع از دو رساله دکتری در واحد تهران شمال صورت گرفت؛

فارغ التحصیلی اولین دانشجویان دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی واحد تهران شمال

فرزانه کیمیایی و ناهید فرخ یار دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از رساله های خود دفاع کردند.

ادامه مطلب