تقویم آموزشی

‌‌تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

 

برنامه امتحانات دروس عمومی پایان نیمسال اول 98-97

روز

تاریخ

وقت اول

30/10- 30/8

وقت دوم

13-11

وقت سوم

30/15-30/13

وقت چهارم

18- 16

         

دوشنبه

17/10/97

1 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

3 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

4 عرفان عملی در اسلام

فارسی عمومی

1 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2 تفسیر موضوعی قرآن

آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم

1 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام

3 تاریخ امامت

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دوشنبه

24/10/976

1 اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

2 انسان در اسلام

3-اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت)

4-حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

دانش جمعیت و خانواده

1 انقلاب اسلامی ایران

2 آشنایی با قانون اساسی

3 اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

زبان خارجی

وصیت نامه امام (ره)

آشنائی با مبانی دفاع مقدس

کارآفرینی

  1. به منظور جلوگیری از تجمع دروس عمومی درخصوص لزوم اخذ فقط یک درس از گروه معارف به کلیه دانشجویان اطلاع رسانی شود.
  2. در رابطه با فشردگی برنامه امتحانات دروس عمومی و عدم امکان انتخاب واحد دروسی که دارای تداخل برنامه هستند اطلاع رسانی شود.
  3. از برنامه ریزی همزمان سایر دروس تخصصی یا پیش دانشگاهی در مقطع کارشناسی در ایام برگزاری امتحانات دروس عمومی  اکیداً خودداری شود. برگزاری امتحانات دوره های تحصیلات تکمیلی بشرط عدم تداخل با دروس وصیت نامه امام (ره) و آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم بلامانع است.
  4. برنامه امتحانی دروس پیش دانشگاهی از این جدول حذف شده است. در صورت نیاز در برنامه های دروس تخصصی قرار داده شوند.
  5. درس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه 1 مربوط به دانشجویان معاف از فعالیتهای بدنی با توجه به تعداد محدود دانشجویان و تداخل با سایر برنامه ای برگزاری از این جدول حذف شده و استثناً به روز پنجشنبه مورخ 13/10/97 ساعت 10 صبح منتقل شده است.این برنامه فقط در دانشکده علوم انسانی و بصورت متمرکز برگزار خواهد شد
    .

تقویم برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 98-97

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

آذر 97

17

18

19

20

21

22

23

آذر 97

24

25

26

27

28

29

30

آذر 97

1

2

3

4

5

6

7

دی 97

8

9

10

11

12

13

14

دی 97

15

16

17

18

19

20

21

دی 97

22

23

24

25

26

27

28

دی 97

29

30

 

 

 

 

 

               
 

دوره امتحانات از 15 الی 27 دی ماه

 

ورود اطلاعات شماره صندلی از 20 آذر 

 

ثبت اطلاعات محرومین از یک تا هفتم دی ماه

 

شروع بکار قرنطینه از 8 دیماه

 

اخذ کارت امتحانی از 10دیماه

 

امتحان دروس عمومی در تاریخ 17 و 24 دیماه برگزار می شود