آدرس و نقشه دانشکده فنی و مهندسی

آدرس مسیر ۱: تهران، بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)، روبروی دانشگاه امام حسین (ع)، خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا، پردیس واحد دانشگاهی واحد تهران شمال

آدرس مسیر ۲: تهران، تهرانپارس، حکیمیه، بلوار بهار، پردیس واحد دانشگاهی واحد تهران شمال