سامانه آموزش دانشجویان و اساتید

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۱)

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۲)

 

راهنمای ثبت نام ( سایر دانشجویان )

راهنمای ثبت نام ( ورودیهای جدید )

 

 

سامانه پیامک ۳۰۰۰۴۳۳۵ و تلفن ۷۷۰۰۹۸۲۳ در تمام ساعات شبانه روز آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشد

 

ثبت نام رشته های بدون آزمون در مقطع کارشناسی

 اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگانی که اصل مدرک پایه را در اختیار ندارند

فرم های حوزه فرهنگی

دریافت فرم فرهنگی ورودی های جدید

 

فرم های حوزه بسیج دانشجویی

دریافت فرم دانشجو سلام، طرح استقبال دانشجویی بسیج دانشجویی

برنامه زمان بندی ثبت نام نیمسال اول ۹۷-۹۶

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

مدیریت 

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

شیمی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

زبانهای خارجی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

    برق و کامپیوتر

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

علوم و فنون دریایی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

 علوم زیستی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

علوم انسانی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

علوم پایه

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

الهیات

برنامه زمان بندی ورودیهای ۹۶ با آزمون

برنامه زمانبندی حذف و اضافه

فنی و مهندسی

 
 

شماره تلفن دانشکده ها

77317701-9

زبانهای خارجی

22946018-22949793

علوم پایه

77009827-47

مدیریت 

22173060

علوم و فنون دریایی

22262563-5

شیمی

22600013-22600075

الهیات و معارف اسلامی

22946018-22949793

 علوم زیستی

77009827-47

علوم انسانی