سامانه آموزش دانشجویان و اساتید

 


لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی

راهنمای ثبت نام ( سایر دانشجویان )

 راهنمای ثبت نام ( ورودیهای جدید ) 

 

سامانه پیامک 30004335 و تلفن 77009823 در تمام ساعات شبانه روز آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشد

 

ثبت نام رشته های بدون آزمون در مقطع کارشناسی

 اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگانی که اصل مدرک پایه را در اختیار ندارند

زمان بندی حذف و اضافه

مدیریت 

زمان بندی حذف و اضافه

شیمی

زمان بندی حذف و اضافه

زبانهای خارجی

زمان بندی حذف و اضافه

    برق و کامپیوتر

زمان بندی حذف و اضافه

علوم و فنون دریایی

زمان بندی حذف و اضافه

 علوم زیستی

زمان بندی حذف و اضافه

علوم انسانی

زمان بندی حذف و اضافه

علوم پایه

زمان بندی حذف و اضافه

الهیات

زمان بندی حذف و اضافه

فنی و مهندسی

 

 برنامه زمان بندی ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی های بهمن 95

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

شیمی

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

برق و کامپیوتر

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

فنی و مهندسی

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

مدیریت

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

زبانهای خارجی

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

علوم انسانی

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

 علوم زیستی

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

 علوم پایه

دریافت برنامه زمان بندی ثبت نام

 الهیات

 

 

 

 

فرم های ثبت نام  ورودی های 95

 فرم های فرهنگی

مقطع

دریافت فرم

کارشناسی ناپیوسته

دریافت فرم

کارشناسی پیوسته

دریافت فرم

کارشناسی ارشد

دریافت فرم

دکترای تخصصی

 

 

شماره تلفن دانشکده ها

۲۲۹۴۶۰۱۸

علوم پایه

۷۷۰۰۹۸۲۷-۴۷

مدیریت 

۲۲۱۷۳۰۶۰

علوم و فنون دریایی

۲۲۲۶۲۵۶۳-۵

شیمی

۸۸۷۷۷۳۱۲-۴ , ۸۸۶۵۵۸۴۵

برق و کامپیوتر

۷۷۳۱۷۷۰۱-۹

زبانهای خارجی

۲۲۶۰۰۰۱۳-۲۲۶۰۰۰۷۵

الهیات و معارف اسلامی

۲۲۹۴۶۰۱۸

 علوم زیستی

۷۷۰۰۹۸۲۷-۴۷

علوم انسانی