سامانه آموزش دانشجویان و اساتید


 

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۱)

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (2)

 

راهنمای کلی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

لیست رشته ها به تفکیک دانشکده (مقطع دکترای تخصصی)

فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول ۹۹-۹۸

فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول ۹۹-۹۸

فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول ۹۹-۹۸

فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول ۹۹-۹۸

برنامه زمان بندی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

دریافت فایل زمانبندی ثبت نام کارشناسی دانشکده زبانهای خارجی
دریافت فایل زمانبندی ثبت نام کارشناسی دانشکده علوم و فنون
دریافت فایل زمانبندی ثبت نام کارشناسی دانشکده مدیریت
دریافت فایل زمانبندی ثبت نام کارشناسی دانشکده علوم زیستی
دریافت فایل زمانبندی ثبت نام کارشناسی و کاردانی دانشکده علوم انسانی
دریافت فایل زمانبندی ثبت نام کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی
دریافت فایل زمانبندی ثبت نام کارشناسی دانشکده برق و کامپیوتر

 

برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول ۹۹-۹۸

دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه

دانشکده برق و کامپیوتر

دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه

دانشکده علوم انسانی

دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه دانشکده زبانهای خارجی
دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه دانشکده فنی و مهندسی
دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه دانشکده علوم پایه و شیمی
دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه دانشکده مدیریت
دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه دانشکده علوم و فنون

دریافت فایل زمانبندی حذف و اضافه

دانشکده علوم زیستی

  

نام دانشکده

آدرس

تلفن

الهیات و معارف اسلامی

تهران، بزرگراه شهید بابایی، ضلع جنوبی دانشگاه امام حسین (ع) خیابان شهید صدوقی، روبروی ضلع جنوبی شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا پردیس واحد دانشگاهی

 

۷۷۰۰۹۸۰۰

 الی

۷۷۰۰۹۸۴۷

 

شیمی

علوم انسانی

برق و کامپیوتر

فنی و مهندسی

مدیریت و علوم اجتماعی

زبانهای خارجی

علوم پایه

علوم و فنون دریایی

علوم زیستی

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خیابان مکران جنوبی بوستان دهم. پلاک ۲۵ کد پستی ۱۶۶۷۹۱۴۱۶۱

۲۲۹۴۹۷۹۴

۲۲۹۴۴۳۲۴

۲۲۹۵۴۳۱۳

۲۲۹۵۰۹۵۵

۲۲۹۵۵۹۰۰

۲۲۹۶۸۲۶۶

دانشجویان محترم جهت مشاهده شماره های داخلی اینجا کلیک فرمایید