مراحل ثبت نام

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در رشته های بدون آزمون در مقطع کارشناسی در واحد تهران شمال می رساند:

 مرحله اول :

جهت ثبت نام در رشته های درخواستی خواهشمند است با مراجعه به سایت  www.azmoon.org  نسبت به انجام مراحل ثبت و اخذ رسید تاییدیه ثبت نام (عکسدار) اقدام نمایید. 

مرحله دوم:

  1. برای ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی آدرس iau-tnb.ac.ir را در نوار آدرس تایپ نمایید.
  2. روی لینک کلیک نمایید.

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۱)

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۲)

راهنمای ثبت نام ( ورودیهای جدید )

مرحله سوم : 

در تاریخ های مندرج در برنامه زمانبدی رشته مربوطه مندرج در سایت واحد تهران شمال www.iau-tnb.ac.ir  با در دست داشتن مدارک مرحله دوم به دانشکده های تابعه مراجعه نمایند.

مرحله چهارم(ثبت نام در دانشکده):

  1. احراز هویت با ارائه یک قطعه عکس و تکمیل فرم ساختار بانک اطلاعاتی
  2. مراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت انجام مراحل تاییدیه تحصیلی
  3. (ویژه مشمولین نظام وظیفه) اخذ معرفی نامه و مراجعه به پلیس 10+ جهت اخذ تاییدیه نظام وظیفه و یا همراه داشتن اصل مدرک وضعیت نظام وظیفه و دو برگ تصویر آن ( کارت پایان خدمت ، معافیت کفالت ، معافیت پزشکی ، برگه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی ، دفترچه اعزام به خدمت وظیفه و ... )
  4. مراجعه به مدیر محترم گروه جهت اخذ لیست دروس نیمسال اول
  5. مراجعه به خدمات کامپیوتری جهت اخذ شماره دانشجویی
  6. مراجعه به سایت ثبت نام واحد تهران شمال و پرداخت شهریه و انتخاب دروس مشخص شده توسط مدیر محترم گروه.
  7. تهیه پرینت از انتخاب واحد و حضور در کلاسهای درسی