مرحله دوم ثبت نام ورودی های جدید

 

لطفا قبل از شروع به ثبت نام کلیه مدارک خود اعم از عکس ، صفحات شناسنامه (کلیه صفحات) ، پشت و روی کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی ، وضعیت نظام وظیفه و ... را اسکن تهیه نمائید.