مرحله سوم ثبت نام ورودی های جدید

دانشجویان عزیز در این مرحله با در دست داشتن فرم های تکمیل شده ثبت نام و مدارک مورد نیاز که در لینک های زیر عنوان شده است، با توجه به رشته قبول شده  جهت انجام ثبت نام حضوری و دریافت نام کاربری و رمز عبور به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند وسپس وارد مرحله چهارم ( انتخاب واحد اینترنتی ) شوند.